Регистрация Семинари

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ И ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ: 27.05.2018 г. (НЕДЕЛЯ)

Формуляр на заявка за участие в семинар можете да изтеглите от тук изтегли.

Партньори