Общи правила

  1. Организаторите запазват право за всякакъв вид документиране, излъчване, филмиране и разпространение на материала, без да заплаща права и обезщетения.
  2. Ръководителите на групите носят отговорност за злополуки и контузии на изпълнители на сцената.
  3. Разходите по пребиваване на групите и придружаващите ги лица с пътни, дневни и нощувки са за сметка на участниците.
  4. Разходите за наградния фонд, техническото, сценичното и медицинското обезпечаване се поемат от организаторите.
  5. Ръководителите на групи носят отговорност за поведението на танцьорите от своите колективи по време на мероприятието.
  6. Участниците отговарят за своите костюми, реквизит и лични вещи.
  7. Музиката на хореографиите трябва да бъде предварително качена чрез онлайн платформата ни за регистрация. Съветваме Ви да носите резерв на музиката си на CD или флаш памет.
  8. Едно и също танцово изпълнение, което се състезава в даден танцов стил, няма право да се състезава в друг танцов стил на състезанието.

9. Размери на танцовата площадка :    12 : 12 м

10. Ръководителят на групата или индивидуалният соло изпълнител е задължен да следи класирането за следващия кръг, за да се подготви с изпълнението си на време.

11. Сигурност- забранено е използването на горящи огньове, течности или други субстанции, режещи предмети, които могат да намокрят пода или да нарушат настилката.

12. Костюми- Във всички възрастови категории не трябва да бъдат излагани на показ части от тялото, които да уронват престижа и репутацията на изпълнителя. При деца сутиените следва да бъдат заменени с бюстиета.

13. Изпълнение- в категория соло всеки колектив може да се яви с максимум 6 сола във възрастова категория в състезателния стил. Един и същи солист има право да играе максимум 2 сола в категория, като в класирането остава танцът с по- висок съдийски резултат.

В категория дуети един колектив може да се яви с максимум до 3 дуета в една възрастова категория и стил

В категория групи и формации един колектив може да се яви с максимум 2 танца в една възрастова категория и стил.

ВАЖНО: Всеки колектив има право да танцува допълнителни танци в групи и формации срещу доплащане. Един допълнителен танц в танцов стил и възрастова категория се заплаща както следва:

Група - 20 лв. общо на танц;

Формация - 30 лв. общо на танц

 

Партньори