15-то и 16-то ИЗДАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ТАНЦОВ ФЕСТИВАЛ "ВЪЛШЕБЕН СВЯТ"

11-12-13 ЮНИ, 2021 г.

Хасково, България

Награди
Жури
Настаняване
Резултати

Партньори

Локация